tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

CHIA BUỒN

 

 

Vô cùng thương tiếc

nghe tin nhà thơ TÔ THUỲ YÊN

vừa qua đời

tại Houston, Texas, tối thứ Ba, 21 tháng Năm 2019,

hưởng thượng thọ 81 tuổi.

 

Ban chủ trương Tiền Vệ cùng thân hữu văn nghệ sĩ

chân thành chia buồn cùng toàn thể tang quyến.

Xin thành kính nguyện cầu cho hương linh nhà thơ TÔ THUỲ YÊN

yên nghỉ nơi miền vĩnh lạc.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021