tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Trong thời gian anh Lê Thành Nhơn lâm trọng bịnh, chúng tôi đã thực hiện một cuốn sách bằng Anh ngữ, nhan đề Lê Thành Nhơn (Victoria: VIET Journal Publication, 2002) gồm những nhận định và cảm tưởng của nhiều người Việt Nam cũng như ngoại quốc về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Sau khi anh qua đời, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng cũng đã thực hiện chủ đề đặc biệt “Chia Tay hoạ sĩ – điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (1940-2002)” trên tạp chí Văn, số 72, tháng 12, 2002. Chúng tôi xin được đăng tải trọn vẹn ở đây như một nén hương tưởng niệm.

Những bài viết về Lê Thành Nhơn


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018