tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

eVăn - MỘT TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VỪA RA ĐỜI. VnExpress vừa mở thêm một trang văn học nghệ thuật, đặt tên là eVăn. Địa chỉ truy cập là http://evan.vnexpress.net

Dưới đây là thư ngỏ của ban chủ trương eVăn:

Ra mắt trang eVăn

Độc giả VnExpress thân mến!

Từ khi xuất hiện trên liên mạng đến nay, VnExpress vẫn luôn trung thành với đường lối của mình, đó là thông tin khách quan, không bình luận và dành quyền phán xét cho độc giả. Thực tế cho thấy, chủ trương này là đúng và chúng tôi đã đón nhận được sự yêu mến, chia sẻ qua hàng nghìn e-mail của bạn đọc trong và ngoài nước.

Gần đây, có rất nhiều ý kiến độc giả, đặc biệt là của những người làm công việc nghiên cứu, sáng tác, các nhà văn, nghệ sĩ, những bạn quan tâm đến đời sống văn nghệ... mong muốn VnExpress mở thêm một “sân chơi” khác, một diễn đàn dành riêng cho các tranh luận về văn học nghệ thuật cũng như về các vấn đề văn hóa, xã hội liên quan. Quả thực, những ý kiến này đã gợi mở cho chúng tôi rất nhiều.

Ý tưởng của chúng tôi là tạo lập một không gian văn nghệ cởi mở với tinh thần cầu tiến bộtôn trọng học thuật. Với sự tham gia của các tác giả nghiêm túc và quy trình biên tập, lựa chọn bài vở cẩn trọng, chúng tôi sẽ giới thiệu có chọn lọc những thành tựu đáng kể nhất của văn chương và học thuật thế giới cũng như trong nước, qua đó đối diện được các vấn đề cốt yếu của đời sống văn nghệ Việt Nam hiện nay.

Chúng tôi đã cân nhắc giữa rất nhiều khả năng và quyết định chọn tên diễn đàn là eVăn. Chữ Văn ở đây bao hàm nhiều nghĩa, từ văn học, văn nghệ, văn thơ, văn nhân, văn hóa... tới văn minh. Còn chữ e thì cùng nghĩa với e trong e-mail, nghĩa là điện tử. Tuy nhiên, eVăn không có nghĩa là “văn điện tử”, bởi “điện tử” ở đây chỉ có vai trò như một công cụ truyền tải và lưu giữ văn bản – một công cụ mạnh – mà thôi. Điều cốt yếu nhất mà chúng tôi muốn hướng tới là eVăn phải mang được tinh thần của thời đại chúng ta.

Xin trân trọng báo tin với tất cả bạn bè, văn hữu và độc giả của VnExpress. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị đều rất quý báu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018