tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Lê Tâm (Hoa Kỳ, 30/01/2004): Các bạn Tiền Vệ đã đọc bài "Trò bôi bẩn văn chương" trên báo Thanh Niên ngày 29.01.04 chưa? Hãy tìm đọc để thấy đến bây giờ vẫn còn có người muốn Việt Nam có toà án dị giáo như ở châu Âu thời trung cổ. Một thứ toà án dị giáo trong văn học thế kỷ 21! Thật là một ý tưởng đáng được các nhà evolutionist để tâm nghiên cứu!


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018