tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Cách đây mấy ngày, Tiền Vệ loan tin về buổi giao lưu giữa nhóm Mở Miệng và bạn đọc tại Hà Nội do Viện Goethe tổ chức. Tiếc thay, buổi giao lưu ấy không thực hiện được. Xin mời quý bạn đọc và bạn văn đọc thông báo sau đây của Viện Goethe Hà Nội.

Sự kiện này, tự nó, đã nói lên nhiều chuyện, Tiền Vệ cảm thấy không cần phải bình luận thêm.

Tiền Vệ

 

NGỪNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VỚI NHÓM THƠ TRẺ "MỞ MIỆNG"

 

Các bạn của Viện Goethe thân mến,

Chương trình giao lưu với nhóm thơ trẻ "Mở Miệng" vào hồi 18h30 hôm nay (17.06.2005) ở Viện Goethe Hà Nội sẽ không diễn ra vì không được sự chấp thuận của Bộ văn hóa Thông tin Việt Nam. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này.

Xin cáo lỗi cùng quý vị và các bạn,

Phòng chương trình

Viện Goethe Hà Nội

 

Xin bạn đọc vào website của Viện Goethe Hà Nội để xem chi tiết:

http://www.goethe.de/so/han/vnpkonf.htm

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018