tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

WEBSITE MỚI:

www.damau.org

 

www.damau.org là một website mới, vừa ra mắt trên mạng thông tin toàn cầu với chủ đề đầu tiên: “Màu da và Ngôn ngữ”

 

Chủ trương của www.damau.org:

Thúc đẩy sự cảm thông và chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, tín ngưỡng, và chính kiến qua các hình thái văn học nghệ thuật

Promoting the awareness and acceptance of cultural, language, gender, religious and political differences through literary and artistic expressions

 

Tiền Vệ xin gửi lời chúc mừng đến nhóm chủ trương www.damau.org và mời bạn đọc theo dõi.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018