tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

CÂU CHUYỆN CỦA BA NGƯỜI ĐÀN BÀ

 

Qua những bài ca cũ và mới từ những nền văn hoá và ngôn ngữ khác nhau, ba người đàn bà chia sẻ những mẩu chuyện độc đáo của họ.

 

Sáng tác & trình diễn: Nguyễn Thị Lan, Eliane Ánh Xuân Morel & Mỹ Lệ Thi
Biên tập kịch bản & đạo diễn: Tạ Duy Bình
Thiết kế sân khấu: Mỹ Lệ Thi
Cố vấn âm nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Buổi diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, thứ Sáu, 1 tháng 9, 2006

Tại Hackett House, 6-8 Bankstown City Plaza

Để giữ chỗ, xin gửi email về binhcitymoon@hotmail.com

hoặc điện thoại 0411-134384 (trước ngày 27 tháng 8, 2006)

 

Khi tôi đến Úc, tôi đã ngoài 40 tuổi. Bây giờ tôi đã sống hơn 20 năm tại đây. Tuổi già của tôi, và cái ngôn ngữ xa lạ — tiếng Anh — là hai điều bất tiện mà tôi phải gánh chịu. Ở quê hương mới này, tôi không còn tiếp tục nghề diễn viên trước kia của tôi được nữa. Thỉnh thoảng, tôi được mời đóng một vai trong phim hay kịch, hay hát Ca Trù; nhưng những cơ hội như vậy thật là ít. Tuy thế, tôi luôn luôn ca hát hay ngâm thơ trong lúc quét dọn nhà cửa hay nấu bếp. Có lẽ đó là thói quen của tôi, nhưng cũng có lẽ đó là tình yêu của tôi đối với nghệ thuật sân khấu.

Nguyễn Thị Lan

 

Điều tức cười là mẹ tôi, thật ra, trông giống người Java hơn người Việt Nam.

Lần đầu tiên tôi ngồi trên chuyến bay Garuda, tất cả các nữ tiếp viên đều trông giống mẹ tôi. Người ta cũng đã tìm thấy cái trống đồng Đông Sơn ở Java, một loại trống xuất phát từ Việt Nam, và điều này cho thấy hai đất nước đã có mối quan hệ từ nhiều thế kỷ trước, có thể đến hàng ngàn năm. Có lẽ chẳng phải là lạ khi một bài hát của người Java lại làm dâng lên xúc cảm trong dòng máu nửa Việt Nam của tôi. Có lẽ ở một kiếp trước tôi đã từng là một công chúa Java.

Eliane Ánh Xuân Morel

 

Tôi ra đời trên Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam, ở một nơi gọi là Buôn Mê Thuột. Tôi là một đứa trẻ mồ côi và miền đất ấy đã nuôi dạy tôi lớn lên. Tôi yêu miền sơn cước của tôi, và dù tôi đi đến bất cứ nơi đâu, tình yêu tôi đã nhận được từ đất và người của nơi ấy sẽ mãi mãi ở trong tôi.

Mỹ Lệ Thi

 

 

THE THREE WOMEN’S STORY

 

Through old and new songs from different cultures & languages, the three women share their unique stories.

 

Writers & performers: Thi Lan Nguyen, Eliane Anh Xuan Morel & My Le Thi
Dramaturg & director: Binh Duy Ta
Set designer: My Le Thi
Sound & musical advisor: Ngoc-Tuan Hoang

 

Time: Friday 1st September 2006 at 8pm

Place: Hackett House 6-8 Bankstown City Plaza

RSVP: Please email to binhcitymoon@hotmail.com

or phone 0411-134384 (by 27 August 06)

 

When I arrived in Australia to settle, I was over 40 years of age. I have now lived more than 20 years in Australia. My old age, and the unfamiliar language English are two disadvantages I have to bear. My former job as an actress is not available here in my adopted homeland. Once in a while, I was invited for a film role, or play, or to sing Ca Trù; but overall those occasions have been scarce. Nevertheless, I always sing or chant a poem when cleaning the house, or cooking a meal. Perhaps it’s my habit; but perhaps it’s my love of the theatre.

Thi Lan Nguyen

 

The funny thing is that my mother, in fact, looks more Javanese than Vietnamese.

When I flew Garuda Airlines for the first time, all the hostesses looked like my mother. And they’ve found the Dong Son drum in Java, a drum that originated in Vietnam, which shows that the connection between these countries is centuries, maybe millennia old. Perhaps it is not so strange that a song from the Javanese people should stir my half Vietnamese blood. Perhaps in another life I was a Javanese princess.

Eliane Anh Xuan Morel

 

I was born in Central Highland, Vietnam, in a special place called Buon Me Thuot. I was an orphan and the land had brought me up. I love my highland, and the love I have been given by the land and the people there will always be with me to where ever I go.

My Le Thi

 

This project is funded by Bankstown City Council.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021