tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Đã xuất bản

 

 

Dày 626 trang, tập hợp những tác phẩm chọn lọc của 69 nhà văn và nhà thơ từng đăng bài trên Tiền Vệ từ đầu năm 2003 đến nay.

 

Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn biên tập

Hoàng Ngọc Diêu trình bày bìa

 

Nhà thơ / luật sư Nguyễn Hoàng Tranh (giám đốc công ty East-West Lawyers),

nhà thơ Võ Quốc Linh,

và nhà thơ Nguyễn Đức Tùng

tài trợ ấn phí

 

 

Giá (gồm cả cước phí):

Tại Úc và các nơi (gửi bằng tàu thuỷ): 40 Úc kim

Ngoài nước Úc (gửi bằng máy bay): 50 Úc kim

 

Ngân, chi phiếu xin trả cho TIEN VE và gửi về địa chỉ:

134 Gurney Road

Chester Hill, NSW 2162

Australia

 

Muốn biết thêm xin chi tiết, xin liên lạc với Tiền Vệ qua địa chỉ email:

[email protected]

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021