tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN THÁNG 9

 

Mục “Thảo luận trong tháng” trên Tiền Vệ đã nhận được sự ủng hộ đầy nhiệt tình của độc giả cũng như bạn bè trong giới văn nghệ. Nhiều người đề nghị nhóm chủ trương nên có ý kiến dẫn nhập và tổng kết các cuộc thảo luận. Chúng tôi biết làm được như vậy cũng là một điều hay: không phải ai cũng có thể theo dõi toàn bộ cuộc thảo luận từ đầu đến cuối hoặc không bị nhiễu bởi nhiều nguồn thông tin và ý tưởng khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi quan niệm, trong lãnh vực văn học nghệ thuật, một sự cố gắng tổng kết hay định hướng không hẳn đã bổ ích và cần thiết, có khi lại dẫn đến nguy cơ giáo điều. Vấn đề quan trọng nhất, với chúng tôi, là gợi lên vấn đề, thu hút sự chú ý và sự suy nghĩ của bạn đọc và bạn văn đối với vấn đề ấy, và gợi lên những hoài nghi, những thao thức, từ đó, thúc đẩy sự tìm kiếm. Kết luận thế nào là ở từng người: trong lãnh vực văn học nghệ thuật, một nhận thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi do chính mình tìm ra. Chính vì vậy, nhóm chủ trương Tiền Vệ quan niệm các cuộc thảo luận sẽ hoàn toàn để ngỏ. Nếu có người nào trong nhóm chủ trương lên tiếng, họ cũng chỉ lên tiếng với tư cách cá nhân. Sẽ không có tiếng nói chung quyết nào cả. Bất cứ ai thích cũng đều có thể tham gia vào bất cứ lúc nào, kể cả khi chúng ta đã bước sang những đề tài thảo luận khác. (Bài viết ấy sẽ tiếp tục xuất hiện trong đề tài thảo luận liên hệ.)

 

Bắt đầu từ tháng 9/2007, đề tài thảo luận của chúng ta sẽ tập trung vào cái mới và cái hay.

Một số người cho: văn chương chỉ cần hay; cái hay không phân biệt mới hay cũ. Một số người khác lại cho: trong sáng tác, làm mới là một yêu cầu thiết yếu; văn chương không thể hay nếu không mới. Một số người khác nữa lại tin là cái mới phải được đặt ra trước, chuyện hay hay dở tính sau.

Với lớp người thứ nhất, cái hay là một giá trị có tính phổ quát và vĩnh cửu, vượt thời gian; với lớp người thứ hai, cái hay trong nghệ thuật có tính lịch sử: nó gắn liền với một/những thời đại nhất định. Với lớp người sau cùng, bản thân văn chương nghệ thuật nói chung (không phải là từng tác phẩm cụ thể) là sản phẩm của văn hoá và lịch sử, là những gì được sáng tạo theo một số những quan điểm mỹ học nhất định, do đó, cái gọi là “hay” chỉ là thuộc tính của cái mới.

Với tư cách người cầm bút cũng như với tư cách độc giả, anh chị nghĩ sao?

 

Nhóm chủ trương Tiền Vệ

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021