tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

CỬA XUẤT BẢN

vừa phát hành 3 tác phẩm của NGUYỄN VIỆN:

 

 

26 LẦN TỜ BỜ LỜ

Có thể có những ý kiến cho rằng đó chỉ là một tập hợp các truyện ngắn. Tuy nhiên, tác phẩm đã được trình bày như một tiểu thuyết gồm 26 chương khác biệt. Qua đó, một đề xuất khác về khái niệm tiểu thuyết đã được khai mở.

 

EM CÓ GÌ BÍ MẬT, HÃY MAIL CHO ANH

Là một tiểu thuyết mở. Tiểu thuyết online. Đã từng đăng nhiều kỳ trên Tiền Vệ. Đây cũng là một thể nghiệm mới cho sự tương tác giữa tác giả và độc giả.

 

CƠN BẤN LOẠN BẰNG PHẲNG

Gồm hai truyện vừa “Trước ngày Chúa lại đến”“ĐI.COM”. Một tiểu thuyết phi cấu trúc.

 

Ba tác phẩm. Ba cách viết khác nhau. Và nhiều hơn thế.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021