tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI

 

SUY-TƯ TRONG TINH-THẦN DESCARTES của Edmund Husserl, Nguyễn Quỳnh dịch. Quantic Universe, Hoa-kì xuất bản tháng 3, 2008. Sách dày 84 trang, khổ 11" x 8", không kể những phần giới thiệu và tựa. Giá bán $15 US (thêm cước phí). Bản đặc biệt có kèm phụ bản, giá $18 US (thêm cước phí).

Liên lạc: [email protected]

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021