tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI

 

THE BHAGAVAD GĪTĀ / CHÍ-TÔN CA, bản Việt-ngữ của Nguyễn Quỳnh. Quantic Universe, Hoa-kì xuất bản năm 2008. Bản dịch này, hoàn tất năm 2005, khác hẳn với bản 1972 do Quảng-hoá xuất bản ở Saigon. Ấn loát giới-hạn 50 cuốn đặc biệt, có phụ-bản màu.

Xin liên lạc: [email protected]

 

 

 

 

Phụ-bản CHÍ-TÔN CA, tranh Nguyễn Quỳnh.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021