tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI

 

DER WILLE ZUR MACHT / CHÍ HÙNG-VĨ của Fiedrich Nietzsche, tập Một (1-134); bản Việt-ngữ của Nguyễn Quỳnh, dịch năm 2007-2008 dựa trên bản Anh-ngữ của Walter Kauftman (1968), với Khai-từ và Đối-chiếu tiết-mục (Index) của Nguyễn Quỳnh. Quantic Universe, Hoa-kì xuất bản.cuối năm 2008. Giá $15.00 US.

 

Xin liên lạc:Quỳnh Nguyễn

[email protected]

 

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021