tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI

 

 

 

 

NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI

 

Tập thơ đầu tiên và cuối cùng của nhà văn NGUYỄN VIỆN

vừa được CỬA XUẤT BẢN ấn hành tháng 11.2008.

 

Một hành trình thơ từ 1999 đến 2008 gồm 4 phần:

Lao về phía bão 32 nhịp

Cái chết của giấc mơ

Phần còn lại của Chúa

Thời sự của biển.

 

Ngọt ngào và phẫn nộ,

NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI là tất cả cuộc sống

và hố thẳm

và thời gian

và sự vô nghĩa.

 

Có thể đọc hay không đọc NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI

cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới

hoặc nội tình xã hội trong nước.

 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết thơ Việt Nam hôm nay thế nào,

thì NÍN THỞ & CHẠY & MỘT HƠI sẽ là một câu trả lời.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021