tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI

 

 

ĐẾN GẦN VỚI KHÔNG GIAN

truyện và tuỳ bút của Lữ

 

Nhà xuất bản: Nắng Mới.

Ngày phát hành: 12-5-2009.

Bìa cứng, 161 trang.

Không ghi giá bán.

Địa chỉ liên lạc: [email protected].

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021