tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

 

LITVIET : MỘT BLOG VĂN CHƯƠNG MỚI

 

Một blog văn chương mới vừa ra đời dưới tên gọi là LITVIET, viết tắt của Lit[erature] of Viet[nam].

Địa chỉ của LITVIET là:

http://litviet.wordpress.com/

LITVIET do nhà thơ Phan Nhiên Hạo tạo lập, và nhận đăng các sáng tác phẩm và các bài viết liên quan đến văn chương, văn hoá, và xã hội Việt Nam. LITVIET sẽ giới thiệu bài mới vào Chủ Nhật mỗi tuần.

Tiền Vệ xin chúc LITVIET ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc duy trì và truyền bá một nền văn chương tự do đích thực.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021