tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

CHIA BUỒN

 

Được tin thân mẫu của chị Lư Hồng Phượng (Phượng Hoàng)

 

Cụ bà

LƯ VĂN THƠM

 

Nhũ danh Đào Kim Cúc/Kim Liên

Pháp danh Nguyên Hưng

Phật danh Đạo Ngộ

Sinh năm Quý Hợi

Đã từ trần lúc 23:55 ngày 09/11/2010

(Nhằm ngày 4 tháng 10 năm Canh Dần)

Hưởng thọ 88 tuổi

 

Ban Biên Tập TIỀN VỆ cùng văn hữu xin chân thành chia buồn cùng chị Phượng Hoàng và nguyện cầu cho linh hồn Cụ Bà siêu thăng nơi cõi Niết Bàn.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021