tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

CHIA BUỒN

 

Nhận được tin buồn

thân mẫu của nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc,

Cụ Bà

Trần Thị Thông

đã qua đời tại Hoa Kỳ

ngày 18.08.2011

hưởng thọ 102 tuổi.

 

Ban Biên Tập TIỀN VỆ cùng văn hữu xin chia buồn cùng nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc

và nguyện cầu cho linh hồn Cụ Bà yên nghỉ nơi miền vĩnh lạc.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021