tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI

 

 

CHIÊU

tập thơ đầu tay của Chiêu Anh Nguyễn,

gồm 47 bài thơ do tác giả chọn từ những bài đã viết trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trong tập thơ có hơn 30 bài đã được đăng trên Tiền Vệ.

 

Bìa do Đỗ Trung Quân vẽ.

Phụ bản của Đỗ Hoàng Tường và Đỗ Trung Quân.

Bỉm trình bày.

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành vào tháng 10/2011.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021