tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Mời tìm đọc

PHẢN TỈNH VÀ PHẢN BIỆN

 

 

Tác phẩm mới nhất của Nguyễn Hưng Quốc

Tập hợp một số bài viết ưng ý nhất trên blog của Nguyễn Hưng Quốc với rất nhiều sửa chữa.

Nhận xét của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng: “Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.”

 

Sách dày 366 trang, gồm sáu chương:

1. Blog, cuộc khởi nghĩa của đám đông

2. Về chính trị

3. Về giáo dục

4. Về văn hóa

5. “Người Việt xấu xí”

6. Thế nào là yêu nước?

 

Văn Mới xuất bản tại California, Mỹ.

Giá: 16 Mỹ kim

 

Hỏi mua tại các hiệu sách tại địa phương hoặc nhà xuất bản Văn Mới theo địa chỉ:

P.O.Box 287

Gardena CA 90248

USA

Điện thoại: (310) 366 6867

Email: [email protected]

 

Cũng có thể đặt mua qua internet với nhà sách Tự Lực ở California

[bấm vào link này]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021