tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

CHIA BUỒN

 

Được tin

Cụ bà ANNA NGUYỄN THỊ THƠM

Thân mẫu của nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn

vừa mất ngày 25.12.2012 tại Sài Gòn,

hưởng thọ 72 tuổi.

 

Tiền Vệ và thân hữu xin chia buồn cùng nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn và gia quyến.

Cầu chúc linh hồn cụ bà an nghỉ trong ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021