tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

 

ĐĨ THÚI

tiểu thuyết của

Nguyễn Viện

NXB Cửa ấn hành, 8/2013

 

“Trong cuốn tiểu thuyết phản lịch sử, phản hư cấu, phản hiện thực và phản tiểu thuyết này, các nhân vật chính của tác phẩm văn học Việt Nam nổi tiếng nhất, Truyện Kiều, và cả tác giả của nó, Nguyễn Du, bước thẳng ra từ hư cấu và lịch sử để lăn lộn trên một bàn cờ thế sự quái đản mà tất cả chúng ta dường như đều có mặt. Bạn có thể thích hay ghét, rất thích hay rất ghét, khen hay chê tác phẩm phản-Kiều, hay tân Đoạn Trường Tân Thanh này, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không thể dửng dưng với nó.”

(Phạm Thị Hoài)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021