tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

TÁC PHẨM MỚI

 

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển, tập thơ của Nguyễn Man Nhiên, do Lotus Media xuất bản tại Hoa Kỳ, 8-2015. Sách dày 238 trang, gồm 80 bài thơ và một số tranh minh họa của chính tác giả, với lời Mở của nhà báo Uyên Nguyên và lời Bạt của nhà văn/dịch giả Nhật Chiêu và nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thành Thi.

Sách có bán trên amazon.com

(xin bấm vào link này)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021