tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Quả thực là có một đơn vị thiện chiến nhất QLVNCH?  [đối thoại]

 

Chung chung tôi chưa thấy ai, hay đơn vị nào trong hàng ngũ QLVNCH phát ngôn một cách đứng đắn, không phải là kiểu phát ngôn trong bàn nhậu, mà tự xưng mình là “thiện chiến nhất QLVNCH”, có nghĩa là tao (hay đơn vị tao) đây mới là năm bờ oăn. Quá lắm là những người này hay những đơn vị này chỉ có thể nói rằng họ là một đơn vị thiện chiến của QLVNCH. Vậy thôi (không có chữ “nhất”). Còn trường hợp nếu phải dùng cụm từ “thiện chiến nhất QLVNCH”, hay “giỏi nhất…”, hay “hào hùng nhất…”, hay gì gì đó nhất…, có nghĩa là có chữ “nhất” trong đó (superlative form), thì thông thường họ sẽ chỉ cho là họ là một trong những đơn vị/binh chủng nhất như thế mà thôi.

Cũng như đến giờ này, tôi cũng không rõ là đã có nghiên cứu đứng đắn nào làm cái công việc khảo sát xem đơn vị/binh chủng nào trước kia thụôc QLVNCH là “thiện chiến nhất” toàn quân hay không, và nếu có rồi thì đã công bố ra cho bàn dân thiên hạ xem hay chưa.

Riêng trong văn học, tôi đoán chừng là cũng không có chuyện đó. Có nghĩa là không ai viết về đơn vị/binh chủng mình, hay viết về đơn vị/binh chủng nào khác, để rồi qua đó một cách đích xác và khơi khơi cho rằng đơn vị/binh chủng đó đó, kia kia là đứng đầu danh sách về phẩm chất và hiệu năng thiện chiến của QLVNCH. Bằng chứng là, nếu tôi nhớ không lầm, trong những tác phẩm viết về Nhảy Dù của nhà văn tên tuổi Phan Nhật Nam, chưa bao giờ thấy nhà văn này gọi đích danh một đơn vị dù nào đó nói riêng hay binh chủng dù của ông ta nói chung là “thiện chiến nhất QLVNCH” cả, dù là ông ta cũng ca ngợi binh chủng này của mình dữ dằn lắm. Và trong Tháng Ba Gãy Súng cũng thế, một cách cụ thể, nếu tôi không lầm, tôi cũng không thấy chỗ nào mà tác giả của nó viết đích xác là đơn vị/binh chủng mình là “đơn vị thiện chiến nhất của QLVNCH”.

Thế mà trong bài “Tưởng nhớ Cao Xuân Huy (1947-2010): đọc lại và đọc thêm” vừa mới đây của Bùi văn Phú, tác giả viết:

“... Câu chuyện lịch sử quân đội mà Cao Xuân Huy muốn ghi lại là một lữ đoàn Thuỷ quân Lục chiến, đơn vị thiện chiến nhất của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà ...”

Như thế, tôi không dám chắc là người đọc tàng tàng như tôi nên hiểu như thế nào mới là hiểu đúng ý tác giả. Nhưng rõ ràng là đọc như thế, tôi có quyền hiểu mà không sợ tội vạ gì cả rằng mức độ thiện chiến của chính xác đơn vị Lữ Đoàn TQLC này là số một, là đứng đầu danh sách, hơn hẳn mọi đơn vị khác cùng binh chủng và các đơn vị/binh chủng hải lục không quân khác thuộc QLVNCH. Nếu đúng như vậy thì không hiểu là tác giả Bùi văn Phú lấy tin này từ đâu hoặc dựa vào đâu mà tác giả có nhận định như thế?

Có thể có một cách hiểu khác, một cách hiểu châm chước và “thông cảm” hơn theo tinh thần “có thể do một ‘sự cố’ gì đó nên tác giả viết như vậy, nhưng không phải muốn mean như vậy”? Tuy trông nó rõ ràng là superlative, nhưng ý tác giả đơn thuần chỉ là ở dạng tương đối và trung hoà vậy thôi? Sao tréo cẳng ngỗng vậy chi cho nó mệt? Thôi thì dẫu sao đi nữa thì cũng xin vui lòng hiểu ý của tác giả là đơn vị TQLC này cũng chỉ là một trong những đơn vị thiện chiến nhất QLVNCH? Lấy gì bảo đảm việc hiểu như thế nào là hiểu đúng ý tác giả?

 

 

------------------

Bài liên quan:

25.11.2010
[TƯỞNG NIỆM CAO XUÂN HUY (1947-2010)] ... Trong tim tôi luôn có sự kính trọng những người lính Việt Nam Cộng Hoà đã bảo vệ miền Nam, những người đã bỏ súng, hay bị bẻ gãy súng, nhưng vẫn tiếp tục tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn bằng ngòi viết. Cao Xuân Huy chưa từng viết văn trong nước, nhưng ông đã cầm bút, đã làm văn học từ khi đến Hoa Kỳ vào năm 1983 cho đến cuối đời của ông... Hình như chưa ai kể lại những kinh hoàng của cuộc triệt thoái (hay rút lui) di tản bằng ngôn ngữ thật nhất như Cao Xuân Huy... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021