tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Xin lỗi dịch giả Nguyễn Quỳnh về một sơ suất trong việc layout bản dịch CƯƠNG-LĨNH LUẬN-LÍ VÀ PHÊ-BÌNH TRIẾT-HỌC  [đối thoại]

 

Trong bài đối thoại “Các trác việt, cái bình phàm và cái nửa vời”, Cao Dao có đưa ra thắc mắc về một câu trong bản dịch Cương-lĩnh Luận-lí và Phê-bình Triết-học của dịch giả Nguyễn Quỳnh [từ nguyên tác Tractatus Logico-Philosophicus của Ludwig Wittgenstein].

Cao Dao viết:

4.117
Ðã nghĩ thì phải nghĩ cho thật rõ ràng. Đã viết thì phải viết thật kĩ.
 
Câu này thì hoàn toàn không có trong nguyên bản tiếng Đức, các bản tiếng Anh và Nhật, hay bất kỳ bản dịch nào khác trên đời này (ngoại trừ trong một bản dịch duy nhất cua NQ). Nghĩa là: WITTGENSTEIN CHƯA HỀ VIẾT CÂU NÀY...
Dịch giả Nguyễn Quỳnh mắc nợ người đọc một lời giải thích, ít nhất về điều này...

 

Điều thắc mắc của Cao Dao khiến chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải cố gắng lục tìm lại bản dịch chính thức mà dịch giả Nguyễn Quỳnh đã gửi cho Tiền Vệ để so sánh xem có phải đó là một sơ suất kỹ thuật của chính chúng tôi trong công đoạn layout hay không. Việc tìm kiếm khá khó khăn vì đợt đánh phá của tin tặc hồi tháng 8 năm 2010 đã làm nhiều thư từ và bài vở trong máy computer chứa hồ sư lưu trữ bị nhiễm virus hoặc bị thất lạc, hư hỏng.

Hôm nay, chúng tôi vừa tìm lại được một bức email của dịch giả Nguyễn Quỳnh đề ngày 05/06/2008, trong đó có đính kèm nguyên bản dịch Cương-lĩnh Luận-lí và Phê-bình Triết-học.

Giở bản dịch ra, chúng tôi thấy đoạn 4.116 có nguyên văn như sau:

 

4.116    Cái gì có thể tư-duy, thì tư-duy ấy phải rõ ràng. Đã phát-biểu thì phải phát-biểu rõ ràng.

                     Đã nghĩ thì phải nghĩ cho thật rõ ràng. Đã viết thì phải viết thật kĩ.

 

Như thế, câu “Đã nghĩ thì phải nghĩ cho thật rõ ràng. Đã viết thì phải viết thật kĩ” chỉ là một phụ chú của dịch giả Nguyễn Quỳnh và không hề được đánh số 4.117.

Tuy nhiên, sau khi được layout và đăng tải trên Tiền Vệ, đoạn 4.116 và câu phụ chú đã biến thành hai đoạn:

 

4.116

Cái gì có thể tư-duy, thì tư-duy ấy phải rõ ràng. Đã phát-biểu thì phải phát-biểu rõ ràng.

 

4.117

Đã nghĩ thì phải nghĩ cho thật rõ ràng. Đã viết thì phải viết thật kĩ.

 

*

 

Tai nạn này là hoàn toàn do sự sơ suất kỹ thuật của chúng tôi trong khi layout.

Xem xét lại bản layout, chúng tôi phát hiện rằng, vì cái template Microsoft Word của chúng tôi đã được cài chế độ đánh số tự động, cho nên khi người phụ trách layout gõ “Enter” để câu phụ chú này được đưa xuống thêm một hàng thì chương trình Microsoft Word đã tự đánh số 4.117. Người phụ trách layout đã sơ ý, không phát hiện điều này.

Hôm nay, chúng tôi đã layout lại đoạn 4.116 cùng với câu phụ chú của dịch giả Nguyễn Quỳnh như sau:

 

4.116

Cái gì có thể tư-duy, thì tư-duy ấy phải rõ ràng. Đã phát-biểu thì phải phát-biểu rõ ràng.

[Đã nghĩ thì phải nghĩ cho thật rõ ràng. Đã viết thì phải viết thật kĩ.]

 

Chúng tôi chân thành xin lỗi dịch giả Nguyễn Quỳnh về sự sơ suất kỹ thuật này.

Chúng tôi đang cố gắng dò lại tất cả các phần đã đăng của bản dịch, và nếu phát hiện còn chỗ nào khác mắc phải lỗi layout tương tự thì chúng tôi sẽ sửa chữa ngay.

Nhân dịp tìm lại được nguyên bản dịch Cương-lĩnh Luận-lí và Phê-bình Triết-học của dịch giả Nguyễn Quỳnh, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải các phần còn lại của bản dịch.

 

Tiền Vệ - 20/02/2010

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018