tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Mục ĐỐI THOẠI: Vấn đề nguyên tắc  [đối thoại]

 

Hôm nay (15.12.2011), một bạn văn vừa gửi email đến hộp thư Tiền Vệ, cho biết rằng, trên blog Nhị Linh, anh Cao Việt Dũng có viết những lời phàn nàn về việc mục ĐỐI THOẠI đã đăng những bài đối thoại của ông Vi Văn Tuyên trong loạt bài về đề tài CHUYỆN DỊCH THUẬT. Chúng tôi theo đường link vào blog Nhị Linh, thì thấy anh Cao Việt Dũng đã đưa ra những lời phàn nàn như sau: (chúng tôi xin trích lại nguyên văn những đoạn có liên quan đến mục ĐỐI THOẠI của Tiền Vệ)

Anh Cao Việt Dũng viết:

Điều mà tôi phàn nàn trong vụ việc này là trang Tiền Vệ. Như tôi đã chỉ ra, ý kiến của Vi Văn Tuyên có nhiều chỗ sai, không hợp lý, không những thế lời lẽ các bài viết của Vi Văn Tuyên không thể nói là tốt đẹp về phía tôi, và hơn nữa, rất có thể "Vi Văn Tuyên" không phải là một cái tên thật.
 
Trang Tiền Vệ đã không biết Vi Văn Tuyên sai? Trong khi những bài ấy có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người khác và có thể dẫn tới những bình luận khác nữa xuất phát từ đó. Độc giả bình thường rất khó biết được Vi Văn Tuyên cũng sai nhiều.
 
Lẽ ra, theo tôi, nếu không đủ trình độ để thẩm định mức độ đúng sai của bài viết, ban biên tập Tiền Vệ cần nhờ chuyên gia xem lại. Tôi nói điều này không hề với ý khiêu khích, mà bản thân tôi đã mấy lần được vài nơi nhờ làm công việc đọc trước những chỉ trích thuộc dạng này, chứng tỏ đây là một việc được một số nơi thực hiện.
 
Không những thế, ban biên tập Tiền Vệ còn đăng lên các bài viết của Vi Văn Tuyên với rất nhiều lỗi trình bày. Điều này làm tôi có cảm giác ban biên tập Tiền Vệ cốt sao có bài gửi tới là đăng, không biên tập, mau mau chóng chóng để bài lên mạng.
 
Tất cả những điều đó theo tôi là có các dấu hiệu của một thái độ phản trí thức. Tôi thành thực mong ban biên tập Tiền Vệ (cụ thể là ông Hoàng Ngọc Tuấn và ông Nguyễn Hưng Quốc) có cách hành xử hợp lý.
 
Tôi xin được nói cho rõ là trong suốt quãng thời gian xảy ra vụ việc này, giữa bên Tiền Vệ (cụ thể là ông Hoàng Ngọc Tuấn và ông Nguyễn Hưng Quốc) và tôi không hề có liên lạc, mặc dù trước đây từng có.

 

Chúng tôi xin trả lời anh Cao Việt Dũng như sau:

1/ Mục ĐỐI THOẠI được thành lập từ ngày 28.11.2008, dưới hình thức một diễn đàn tự do, nơi sẵn sàng đăng ý kiến của bạn văn và bạn đọc về mọi vấn đề bên trong, bên lề hay bên ngoài thế giới văn học nghệ thuật. Trong thư ngỏ TIỀN VỆ MỞ MỤC “ĐỐI THOẠI” (đăng ngày 28.11.2008), chúng tôi đã ghi rõ:

Nguyên tắc duy nhất mà Ban Biên Tập Tiền Vệ thấy cần phải nêu lên là: Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai lợi dụng diễn đàn để xúc phạm đến đời tư của người khác. Mọi sự phê phán, nếu có, cần dựa vào văn bản, và tác giả phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

2/ Theo nguyên tắc duy nhất này, Tiền Vệ không biên tập những bài đối thoại, không chịu trách nhiệm về ý kiến của những người đối thoại, chỉ từ chối đăng những bài xúc phạm đến đời tư của người khác.

3/ Cũng theo nguyên tắc duy nhất đã nêu trên, Tiền Vệ đòi hỏi và tôn trọng tinh thần tự chịu trách nhiệm của những người tham gia đối thoại, và do đó, Tiền Vệ không cần, và không thể, sử dụng các chuyên gia để biên tập hay sửa đổi ý kiến của những người tham gia đối thoại.

4/ Mục ĐỐI THOẠI là một diễn đàn internet, nhận các bài đối thoại từ bốn phương gửi về hộp thư doithoai@tienve.org, cho nên chúng tôi không có cách nào biết được ai dùng tên thật và ai dùng bút danh. Chúng tôi cũng không có nhiệm vụ phải điều tra lai lịch của từng người tham gia phát biểu ý kiến trên diễn đàn này.

5/ Tất cả những bài đối thoại thuộc đề tài CHUYỆN DỊCH THUẬT đã đưa ra những lời phê phán dựa trên văn bản. Vì thế những bài ấy không vi phạm nguyên tắc của mục ĐỐI THOẠI. Những điều đúng hay sai, phải hay trái trong kiến thức, trong quan điểm hay trong lập luận của những người tham gia đối thoại là do chính họ chịu trách nhiệm, và ai cũng có quyền tranh luận với những người khác để tự bảo vệ ý kiến của mình.

 

Tiền Vệ
15.12.2011

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018