tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thông báo về việc xoá các bài không thích nghi  [đối thoại]

 

Hôm nay (12.01.2012) mục Đối Thoại đã đăng một bài viết của độc giả Nguyễn Duy Nhiên, trong đó độc giả Nguyễn Duy Nhiên đặt vấn đề về việc tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đạo văn của tác giả Trịnh Nữ. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà văn Lê Minh Phong đã gửi đăng một lời xác nhận rằng Trịnh Nữ chính là một trong những bút danh của Nguyễn Mạnh Tiến.

Vài giờ sau, chính tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã liên lạc với mục Đối Thoại và xác định rằng Trịnh Nữ chính là một trong những bút danh của Nguyễn Mạnh Tiến.

Xét thấy việc đạo văn mà độc giả Nguyễn Duy Nhiên đã nêu ra là do sự hiểu lầm, và không thích nghi để đặt thành vấn đề, nên mục Đối Thoại đã xoá bỏ cả hai bài của Nguyễn Duy Nhiên và Lê Minh Phong.

Chúc các bạn Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Duy Nhiên và Lê Minh Phong một Năm Mới an lạc.

 

Mục Đối Thoại

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018