tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Kết thúc và bắt đầu  [đối thoại]

 

Cảm giác của tôi khi đọc loạt bài của nhà thơ Phạm Công Thiện trên Tiền Vệ (đặc biệt là bài về Joseph Brodsky) là niềm tin rằng người Việt vẫn còn đó những tài năng và trí thức đích thực. Và từ đó có thể hy vọng vào một sự bắt đầu mới, vào sự khai phá khả tính ẩn giấu của hồn Việt. Bởi vì:

Hợp bão chi mộc

sinh ư hào mạt

cửu tằng chi đài

khởi ư luỹ thổ

thiên lý chi hành

thuỷ ư túc hạ...

(Cây to nhiều người ôm, sinh ra từ mầm nhỏ, đài ao chín tầng, khởi đầu từ sọt đất, đi xa ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018