tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Bài viết của Lữ  [đối thoại]

 

Về bài viết “Nhà phê bình: Cần phải khiêm tốn” của Lữ, tôi có vài ý kiến chung quanh các nhận định của Phan Quỳnh TrâmLý Đợi.

 

- Thứ nhất: theo phân loại của Tiền Vệ thì bài này thuộc loại “truyện/tuỳ bút”.

- Thứ hai: Phan Quỳnh Trâm nên tiếp cận tuỳ bút này ở mức độ toàn diện để nắm rõ hơn chủ ý của bài viết. Dù đây chỉ là một bài viết ngắn mà Phan Quỳnh Trâm vẫn xé lẻ các trích dẫn để phân tích từng câu chữ là không công bằng với tác giả của nó.

- Thứ ba: nhận xét của Lý Đợi về cách dùng đại từ nhân xưng “ông” là hơi quá đáng. Theo tôi, đây là tình trạng chung của tiếng Việt, trong những tình huống cần phải dùng một đại từ nhân xưng trung tính. Như trong trường hợp bài viết của Lữ, nếu dùng cụm từ “nhà phê bình” lặp đi lặp lại thì quả là luộm thuộm và bất tiện.

 

 

--------------

Bài liên hệ:

13.09.2009
[VĂN HỌC] ... Phải chăng nhà phê bình là / và chỉ là “ông”? Tôi e là không phải. Bởi lịch sử phê bình cho thấy, có ông, có bà, và có cả giới đồng tính nữa... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018