tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn hàng loạt  [đối thoại]

 

Hôm qua (26.8.2013), thay mặt cho nhóm chủ trương Tiền Vệ và nhà văn Nguyễn Hương, tôi đã công bố bài “Lại chuyện đạo văn?” để yêu cầu ông Lư Sơn-Cuồng Từ công khai giải thích về sự giống nhau quá hiển nhiên giữa truyện ngắn “Thời hậu chiến” của Nguyễn Hương và truyện ngắn “Thì sống cho tròn nợ tóc da” của ông.

Hôm nay, tôi thấy trên Cuồng Từ blog có đăng thông báo đòi kiện Tiền Vệ. Nguyên văn rất ngoạn mục như sau:

THÔNG BÁO :
 
NAY XÉT THẤY TỜ BÁO MẠNG TÊN LÀ “TIỀN VỆ” Ở ÚC , DO ÔNG HOÀNG NGỌC TUẤN LÀM CHỦ , ĐÃ XÚC PHẠM DANH DỰ CỦA LƯ SƠN-CUỒNG TỪ TÔI , TRÊN TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA TÔI .
 
VÌ VẬY , TÔI THÔNG BÁO SẼ GỞI ĐƠN KIỆN TỜ BÁO MẠNG “TIỀN VỆ” , GỞI CHO TÒA ĐẠI SỨ ÚC Ở VIỆT NAM , ĐỒNG GỞI BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM , YÊU CẦU GIẢI QUYẾT CHO TÔI .
 

Hay quá, kẻ đạo văn đòi kiện người tố cáo!

Thế rồi, ngay sau đó, tôi lại nhận được một bài viết của nhà văn Hoàng Long từ Nagoya (Nhật Bản), tố cáo ông Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Hoàng Long (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 23.04.2003) để biến thành truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 28.04.2013)

Thấy vụ này quá lạ lùng, tôi vào Cuồng Từ blog xem thử có gì lạ lùng hơn nữa không, thì lại khám phá rằng ông Lư Sơn-Cuồng Từ cũng đã đạo văn từ truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Hoàng Long để biến thành truyện ngắn “Tan thành mây khói” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 27.12.2012)

Quả là đáng kinh ngạc. Tôi bèn tiếp tục liếc nhanh qua một số trang trên Cuồng Từ blog, thì chỉ trong vòng 20 phút, tôi đã khám phá thêm rằng ông Lư Sơn-Cuồng Từ không chỉ đạo văn từ truyện ngắn “Thời hậu chiến” của Nguyễn Hương và truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Hoàng Long, mà còn đạo văn từ hàng loạt tác phẩm khác nữa.

Tôi xin liệt kê ra đây:

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ truyện ngắn “Câu chuyện người đàn ông muốn mang thai” của Eduardo Galeano [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 03.04.2003) để biến thành truyện ngắn “Cuộc cách mạng nhằm lật đổ tạo hóa” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 16.03.2013)

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ truyện ngắn “Những nghịch lý” của Eduardo Galeano [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 07.05.2006) để biến thành truyện ngắn “Phi lí là điều không tránh khỏi” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 15.12.2012)

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ truyện ngắn “Nhân loại” của Eduardo Galeano [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 19.12.2011) để biến thành tạp văn “Lời tôn vinh nhân loại vào đầu năm 2013” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 02.01.2013)

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ tiểu luận “Xã hội học của sự cô đơn” của Hamvas Béla [bản dịch của Nguyễn Hồng Nhung] (đã đăng trên Văn Chương Việt ngày 02.05.2011) để biến thành tạp văn “Cõi cô đơn” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 30.05.2013)

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ tiểu luận “Cái gương” của Hamvas Béla [bản dịch của Nguyễn Hồng Nhung] (đã đăng trên Văn Chương Việt ngày 25.02.2013) để biến thành tản văn “Mặt Nạ và Cái Gương” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 11.06.2013)

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ truyện ngắn “Lưỡi Dao Săn” của Haruki Murakami (đã đăng trên trang Việt Messenger) để biến thành truyện ngắn “Một giấc mơ” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 23.12.2012)

- Lư Sơn-Cuồng Từ đã đạo văn từ tiểu luận “Tin và đáng tin” của Bùi Văn Nam Sơn (đã đăng trên trang Kinh tế Sàigòn Online ngày 22.01.2009) để biến thành tạp văn “Lòng tin” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 07.06.2013)

 

Ngoài những links đã đưa ra trên đây, tôi có chụp hình các “tác phẩm” ấy của Lư Sơn-Cuồng Từ để làm bằng chứng (đề phòng trường hợp ông ta xoá các trang ấy đi để phi tang), và cũng để mọi người có thể tiện thưởng lãm và so sánh.

1.

Truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Hoàng Long (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 23.04.2003) biến thành truyện ngắn “Tan thành mây khói” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 27.12.2012)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2012/12/truyen-ngan-tan-thanh-may-khoi_27.html

 

 

2.

Truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Hoàng Long (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 23.04.2003) biến thành truyện ngắn “Thế giới trùm chăn” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 28.04.2013)

http://cuongtunhatrang.blogspot.com.au/2013/04/truyen-ngan-gioi-trum-chan.html

 

 

3.

Truyện ngắn “Câu chuyện người đàn ông muốn mang thai” của Eduardo Galeano [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 03.04.2003) biến thành truyện ngắn “Cuộc cách mạng nhằm lật đổ tạo hóa” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 16.03.2013)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2013/03/truyen-ngan-cuoc-cach-mang-nham-lat-o.html

 

 

4.

Truyện ngắn “Những nghịch lý” của Eduardo Galeano [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 07.05.2006) biến thành truyện ngắn “Phi lí là điều không tránh khỏi” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 15.12.2012)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2012/12/phi-li-la-ieu-khong-tranh-khoi.html

 

 

5.

Truyện ngắn “Nhân loại” của Eduardo Galeano [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (đã đăng trên Tiền Vệ ngày 19.12.2011) biến thành tạp văn “Lời tôn vinh nhân loại vào đầu năm 2013” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 02.01.2013)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2013/01/tap-van-loi-ton-vinh-nhan-loai-vao-au.html

 

 

6.

Tiểu luận “Xã hội học của sự cô đơn” của Hamvas Béla [bản dịch của Nguyễn Hồng Nhung] (đã đăng trên Văn Chương Việt ngày 02.05.2011) biến thành tạp văn “Cõi cô đơn” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 30.05.2013)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2013/05/tap-van-coi-co-on.htm

 

 

7.

Tiểu luận “Cái gương” của Hamvas Béla [bản dịch của Nguyễn Hồng Nhung] (đã đăng trên Văn Chương Việt ngày 25.02.2013) biến thành tản văn “Mặt Nạ và Cái Gương” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 11.06.2013)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2013/06/tan-van-mat-na-va-cai-guong.html

 

 

8.

Truyện ngắn “Lưỡi Dao Săn” của Haruki Murakami (đã đăng trên trang Việt Messenger) biến thành truyện ngắn “Một giấc mơ” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 23.12.2012)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2012/12/truyen-ngan-mot-giac-mo.htm

 

 

9.

Tiểu luận “Tin và đáng tin” của Bùi Văn Nam Sơn (đã đăng trên trang Kinh tế Sàigòn Online ngày 22.01.2009) biến thành tạp văn “Lòng tin” của Lư Sơn-Cuồng Từ (đăng trên Cuồng Từ blog ngày 07.06.2013)

http://cuongtunhatrang.blogspot.jp/2013/06/tap-van-long-tin.html

 

 

___________

 

Tóm lại, chỉ trong vòng 20 phút, tôi đã khám phá ra gần một chục bằng chứng về hành động đạo văn hàng loạt của ông Lư Sơn-Cuồng Từ. “Kỹ thuật” đạo văn của ông ta khá “điêu luyện”, phần nhiều ông ta giấu những đoạn đạo văn vào giữa bài, và viết thêm vài câu ở đầu bài, vài câu ở cuối bài, và vài câu đệm xen vào giữa những đoạn đạo văn. Tuy nhiên, trình độ viết văn khá kém của ông đã khiến cho cái “kỹ thuật” này trở thành lố bịch. Tất nhiên những tác phẩm nào do chính tôi đã dịch hay tôi đã đọc thì tôi dễ dàng nhận ra ngay sự đạo văn. Còn đối với những tác phẩm khác thì tôi chỉ đọc lướt rất nhanh qua là có thể nhận ra ngay lập tức sự chênh lệch về văn phong giữa những câu do ông ta viết và những câu do ông ta ăn cắp. Tôi bèn copy thử vài câu đáng ngờ là đạo văn, paste lên google, và... đây rồi: nguyên tác của người khác hiện ra rành rành!

Không chỉ đạo văn từ các tác giả người Việt như Nguyễn Hương, Hoàng Long, Bùi Văn Nam Sơn,... ông ta còn gan dạ đến mức đạo văn cả của những nhà văn quốc tế lừng danh thế giới như Eduardo Galeano, Hamvas Béla, Haruki Murakami, ...

Tôi có cảm giác rằng nếu tôi chịu khó bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để xem Cuồng Từ blog, chắc hẳn tôi sẽ còn khám phá vô số những màn đạo văn ngoạn mục khác. Trong khi chờ đợi ông Lư Sơn-Cuồng Từ đâm đơn “kiện” trang Tiền Vệ vì tôi đã dám lột mặt nạ của ông, tôi sẽ thỉnh thoảng ghé vào Cuồng Từ blog để tiếp tục thưởng lãm và khám phá, nếu ông không vội vã xoá hết những bằng chứng chưa lộ diện.

 

 

------------------

Bài liên quan:

27.08.2013
[NẠN ĐẠO VĂN] ... Đọc kỹ, rõ ràng ông Lư Sơn-Cuồng Từ rất trắng trợn trong việc sắp xếp lại ngôn ngữ để cho ra một bài viết ký tên mình... Thấy quá ngoạn mục tôi vào trang blog của ông và thật là bất ngờ khi thấy truyện “Thế giới trùm chăn” của mình cũng đã bị ông ăn trộm... (...)
 
26.08.2013
[NẠN ĐẠO VĂN] ... Thay mặt cho nhóm chủ trương Tiền Vệ và nhà văn Nguyễn Hương, tôi yêu cầu ông Lư Sơn-Cuồng Từ công khai giải thích về sự giống nhau quá hiển nhiên giữa truyện ngắn “Thời hậu chiến” của Nguyễn Hương và truyện ngắn “Thì sống cho tròn nợ tóc da” của ông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018