tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
xyz
Phim 1-D là phim gì?  [đối thoại]

 

Xem bài “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ Trung Quân có các câu “phim xứ ta chỉ 1-Đê/một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi”, người đọc tôi xin nhận xét như sau: Tác giả nên sửa từ “1-Đê” thành “2-Đê”, bởi vì xưa nay thế giới chỉ có phim 2-D (để chiếu màn ảnh 2 chiều, nghĩa là một mặt phẳng), rồi gần đây có phim 3-D (cũng để chiếu màn ảnh 2 chiều, nhưng khán giả phải đeo kính để nhận được cảm giác “không gian nổi 3 chiều”), sắp tới sẽ là phim 4-D (để chiếu trong “phòng xem” đặc biệt, người xem phải đeo thiết bị - kính + headphone đặc biệt, để cảm nhận “không gian + âm thanh nổi 4 chiều”, mô phỏng gần giống hơn nữa so với thực tại vật lý mà chúng ta đang sống). Còn nếu chúng ta có được kỹ thuật làm+”chiếu” phim 1-D (để “chiếu” trên không gian 1 chiều, nghĩa là 1 đường thẳng) thì e chúng ta sẽ được trao không chỉ giải Oscar mà còn cả giải Nobel nữa, bởi đã qua mặt được cả thế giới về cái kỹ thuật quá tân kỳ đó vậy?!

 

 

---------------

Bài liên hệ:

17.04.2010
những con robot / đi / đứng / và nói / hollywood đừng lên mặt / avatar chẳng là cái đinh gì / phim 3-Đê của quí vị chẳng là cái quái gì / phim xứ ta chỉ 1-Đê / một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi / chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018