tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Bức thư của Committee of Concerned Scientists [Ủy ban các nhà Khoa học Quan tâm] về vụ án Nhã Thuyên  [đối thoại]

 

Ngày 2 tháng 5, 2014, Committee of Concerned Scientists [Ủy ban các nhà Khoa học Quan tâm] đã gửi đến ông Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội một bức thư để bày tỏ mối quan tâm về vụ bà Đỗ Thị Thoan (bút danh Nhã Thuyên) bị thu hồi bằng thạc sỹ.
 
Bản tiếng Anh đã được công bố trên trang của Committee of Concerned Scientists.
 
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt:

 

PSG, TS Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy

Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày 02 Tháng 5, 2014

Thưa Ông Hiệu trưởng,

Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan tâm về bà Đỗ Thị Thoan (bút danh Nhã Thuyên), người đã được trao bằng thạc sĩ từ quý trường năm 2010, sau khi nhận được điểm tối đa từ Hội đồng chấm luận văn.

Luận văn thạc sĩ của bà Thoan sau đó lại được tái thẩm định bởi một hội đồng khác, trên cơ sở đó văn bằng của bà Thoan đã bị thu hồi theo Quyết định số 667/QD-DHSPHN và Quyết định số 708/QD-DHSPHN, ban hành vào tháng 3 năm 2014. Những việc này xảy ra mà không thông báo cho bà Thoan và người hướng dẫn về việc đánh giá lại luận văn và cả hai người đều không được cung cấp chứng cớ nào là đã có những sai sót nghiêm trọng về mặt học thuật. Nhà trường đã lờ đi trước yêu cầu của bà Thoan và người hướng dẫn xin được giải thích và cho cơ hội để bày tỏ sự không đồng ý.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những hành động nói trên sẽ làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của quý đại học. Thu hồi một bằng thạc sỹ đã được cấp mà không tuân theo các nguyên tắc cơ bản về quá trình thu hồi bằng cấp chỉ có thể có nghĩa là các quyết định trên xuất phát từ chính trị chứ không phải vì những lý do liên quan đến thành tích học thuật.

Chúng tôi ủng hộ 166 giảng viên tại Việt Nam và 100 giảng viên Việt kiều đã ký tên trên các bức thư ngỏ gửi đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội để yêu cầu rút lại quyết định thu hồi bằng thạc sỹ của bà Thoan. Chúng tôi đề nghị Ông đáp ứng yêu cầu của họ để bảo vệ tự do học thuật và lẽ công bằng. Chúng tôi cũng mong Ông khôi phục chức vụ cho PGS Nguyễn Thị Bình, người dường như đã bị trừng phạt vì đã hướng dẫn luận văn của bà Thoan, và đã không hề có cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào.

Trân trọng,

Ký tên:

Joel L. Lebowitz

Paul H. Plotz

Walter Reich

Eugene M. Chudnovsky

Alexander Greer

Đồng chủ tịch, Ủy ban các nhà Khoa học Quan tâm

 

Đồng kính gửi:

PGS, TS Phạm Vũ Luận,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt

Hà Nội, Việt Nam

 

 

------------------

Bài liên quan:

03.05.2014
[HỌC THUẬT & CHÍNH TRỊ] ... Việc chọn đề tài nghiên cứu nào đó thì không có gì gọi là sai lầm cả. Tôi từng cho Nhóm Mở Miệng bị “các Đại học thì làm ngơ”. Nay lần đầu tiên, Đại học đã “quan tâm đúng mức”, là tin mừng, sao lại gọi là sai lầm?... (...)
 
24.04.2014
[GIÁO DỤC & CHÍNH TRỊ] ... Bản nhận xét của PGS.TS Phan Trọng Thưởng KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BẢN NHẬN XÉT KHOA HỌC. Do không hướng tới mục đích khoa học, nên ông Phan Trọng Thưởng không đảm bảo tính khoa học trong các thao tác viết nhận xét. Văn bản của ông được viết ra trong một mục đích duy nhất: dùng chính trị để triệt hạ một luận văn khoa học... (...)
 
22.04.2014
[GIÁO DỤC & CHÍNH TRỊ] ... Xuyên suốt trong bài “Để hiểu rõ hơn thực chất của một luận văn”, ông PGS. TS. Phan Trọng Thưởng cuối cùng cũng chỉ đi đến một kết luận: “Đó là những luận điểm sai trái mang tính kích động chính trị rõ rệt.” Cuối cùng là vậy! Luận văn của Thạc sĩ Đỗ Thị Thoan được/bị qui là dính vào chính trị chứ chẳng phải vì đề tài và đối tượng (chữ ông Thưởng dùng là “lịch sử vấn đề”) mang tính chất phi văn hoá phi nghệ thuật gì ráo trọi... (...)
 
20.04.2014
[GIÁO DỤC & CHÍNH TRỊ] Chúng tôi, những người quan tâm về giáo dục Việt Nam ký tên dưới đây, cực lực phản đối việc thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của bà Đỗ Thị Thoan và ủng hộ các đồng nghiệp trong cộng đồng giáo dục và nghiên cứu Việt Nam trong việc đòi hỏi hủy bỏ quyết định này... (...)
 
[PRESS RELEASE] In March 2014, in an unprecedented act which angered the academic community, Vietnam’s Hanoi University of Education suddenly announced the revocation of the Master’s degree in Language and Literature which it awarded to young writer Do Thi Thoan (pen name Nhã Thuyên) four years earlier, with maximum mark. The decision was made in secret and there was no proof or even accusation that any academic mistake or misconduct had been committed by the candidate... (...)
 
18.04.2014
[GIÁO DỤC & CHÍNH TRỊ] ... Chúng tôi phản đối và yêu cầu Ông PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội hủy Quyết định số 667/QĐ-ĐHSPHN ngày 11 tháng Ba năm 2014 và Quyết định số 708/QĐ-ĐHSPHN ngày 14 tháng Ba năm 2014, do trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành, về việc không công nhận luận văn và thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của Đỗ Thị Thoan, bởi hai văn bản này là phi pháp và phi lý... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018