tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
gửi lê văn tài  [chuyên đề  LÊ VĂN TÀI]
 
bước sang tuổi bảy mươi
viết như là không viết
vẽ như là không vẽ
trần truồng múa với trăng
 
tuổi bảy mươi vẫn trẻ
tuổi bảy mươi chẳng già
một mình cuồng say sống
nhớ gì chuyện công danh
 
lơ lửng say và tỉnh
chăm sóc lũ mèo hoang[*]
há miệng phô răng giả
nỗi đau thật bên trong
 
cúi mặt nhìn trời xanh
nhủ thầm vào lòng đất
‘cái-không-là-gì-cả’ [**]
rồi vạch buồi
đái ướt hư vô
 
Sydney July 2013
 
_________________________

[*]Có rất nhiều mèo hoang sống dưới gầm nhà của Lê Văn Tài và ngày nào anh cũng cho chúng ăn uống rất chu đáo.

[**]Trích từ bài thơ “hướng dẫn cách đi vào ngôi nhà chính mình” của Lê Văn Tài trên Tiền Vệ.

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021