tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thu nhỏ lại tháng 5  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 
Những ngày cúp điện liên miên, nóng điên người
Bầy dê rừng trên đồi
Thè lưỡi liếm bóng cây xanh
Đám lông chúng rực nắng bốc cháy.
 
Tháng 5 giăng mắc tấm lưới
Đánh bẫy tham vọng đớn hèn
Sự giẫy chết đàn ruồi
Báo động vết thương sưng tấy.
 
Im lặng kéo dài nghẹt thở
Má kiên nhẫn ngồi nhai trầu
Chờ đợi điều chi không rõ
Bông nguyệt quế rụng trắng sân nhà.
 
Tôi biết cách thu nhỏ lại vũ trụ thế nào
Đùa giỡn những thiên thần trong giấc mơ
Và cách trải nghiệm dân chủ hàng xén
Ở khách sạn vội vã ven đường quốc lộ.
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018