tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Giấc mơ ngày  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Giữa đớn hèn và bội bạc
Là khoảng trống im lặng chênh vênh
 
Ú ớ lời
U mê đóng cục trong cái đầu trơ
Sự giá băng ý nghĩ
Hội chứng tê liệt toàn thân
 
Lâu rồi như con chó
Quen quanh quẩn xó nhà
Sủa trăng suông, bóng ma
 
Lâu rồi tôi quên sông Cửu Long chảy về đâu?
Trường Sa, Hoàng Sa có phải đất nhà, máu thịt?
Bão tố, sóng thần, cháy rừng U Minh hung hãn...
Đớn đau kiếp hèn, sợ đủ thứ trên đời
 
Tỉnh dậy mướt mồ hôi lưng áo
Tôi vừa bị nuốt chửng vào hàm cá mập
Giấc mơ ngày chìm lơ lửng tuốt biển Đông...
 
12/2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018