tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Cứ nghĩ tới đồng thảo hát  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 
cơn mưa ập xuống
bất ngờ người cũng vừa tới chỗ ăn sáng
- free
 
 
nối vô hàng người [còn thưa thớt]
... tự động
lục [tìm] giấy
viết thì đồng thời
 
quang cảnh phía trước
- quái
không sao rời mắt và
khi biết chắc rằng quên giắt theo giấy
viết [vâng! tôi đã quên luôn ngày 30 tháng tư!]
 
người chụp cái ảnh
... kèm đây
chuyện hết nắng - rồi mưa
hết mưa - rồi nắng [kể cả bão giông] chuyện
trời/đất thường tình
 
điều muốn nói là “... đụ con đĩ mẹ cái
ngày 30 tháng tư
- tránh
cách chi
năm nào cũng đụng khiến
người đây
 
cứ chặp nắng/chặp mưa
nhớ trước
quên sau [tửng tửng]
... như thể [tưởng đã quên tiệt cái ngày oan nghiệt ấy!”
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018