tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Vâng, thì cũng chỉ hô cho đã mồm  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Mấy ngày này ra, vô, tôi chỉ nghĩ như vầy “còn đợi gì nó không lấy hết nước nhỉ!”
- ai chả biết có cả đống lý do để trả lời, rằng: thế này..., thế nọ..., thế kia và tại làm
sao nó không dám (chưa.) lấy hết nước, nhưng thử hỏi, đã ngang nhiên lấy một phần xương thịt của tổ quốc (nước.) thì, nó còn sợ (đợi.) đéo gì chứ (!)
 
Mấy ngày rồi vô, ra, tấm phóng ảnh bản công hàm ngoại giao do ông phạm văn đồng ký cứ đập vô mặt, kiểu: - này, làm gì nào, chuyện đã rồi nhé (phải nói, phát điên lên được.)
 
Ấy mà, chiều tối thứ bảy tuần trước (trong giá lạnh cắt da) tôi với hơn hai chục mạng, tụ bên kia đường (đối diện cửa tổng lãnh sự nó) hô, đả đảo (trong vòng hơn tiếng) vang dậy nguyên một góc đường laguna & geary (thiệt, sướng mồm.)
 
Thế rồi, sáng hôm sau cho mãi đến lúc này (ngay lúc viết xuống những dòng chữ này.) tôi vẫn nghĩ “còn đợi gì nó không lấy hết nước nhỉ!”
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018