tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đất thịt  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
... cầu tiêu dành riêng cho khách hàng
 
một không
tôi đã bóp mông anh trước, ở đây...
con hẻm nhỏ tối đèn
nhưng anh mật đọng
lưa thưa, mặt
hết lỗ này lại/đến lỗ kia
ai theo ai?
 
anh phật ngữ, "em đừng dọn đi"
"thành phố này là của em"
"ừ!"
 
anh đàn ông anh hừng hực anh cuồn cuộn anh hồng hộc m.t.(h)ở
anh quặn mình n.u.ố.t
 
xé một nụ hôn, và anh sẽ là thánh tử vì đạo
cấm quay đầu
trên lưng anh ánh sáng tự tìm đường chảy xuống
"thích bóp lắm à?".........."ừ." (lại ừ).............. "chụp lấy!"............
anh dạng hai chân ra và đưa hai tay lên ôm lấy bờ tường
như chúa, "em đóng đinh anh"
... chỉ,
tiếng trôi ngôn từ
 
chân không giày
tôi đụ thành phố
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021