tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
đâm đêm  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
trong đêm trong đêm
bàn
tay
ai
tìm
 
trong đêm trong đêm
mắt
môi
ai
nhìn...
 
trong đêm trong đêm
trong đêm trong đêm
 
anh lên
cứng
căng
tròn
đỏ
gục êm
trên cánh tay tôi
những
thế
vậy
trong đêm trong đêm
bụp nở
ướt anh ướt anh
chân
vòng
mông
bật
những cái quật
và những cái lật
mấy
lượt
thủy
phù
rémy martin
quê hương
tổ quốc
mềm đi anh
trong đêm
trong
đêm
kinh đô cung kiếm xe ngựa chiến bào
từ anh lỗ dưới
ụa
tràn
rỉ
chảy
anh lõa lồ
anh thẹn thùng
và anh rực rỡ
triệu triệu tiểu tinh cầu
triệu triệu tiếng cười
trào trào lên
giữa không cùng bóng tối
 
tôi
đem
tôi
về
trong đêm trong đêm
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021