tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Về chuyên đề ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM  [chuyên đề  ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM]

 

Nhân sự kiện Đại hội Nhà Văn lần thứ VIII (khai mạc tại Hà Nội ngày 04/08/2010), Hoàng Ngọc-Tuấn đã thực hiện một loạt bài phỏng vấn (đăng song song trên Tiền Vệtalawas) để tìm hiểu những suy nghĩ của nhà văn Việt Nam trong và ngoài nước về sự kiện này. Những câu phỏng vấn đã được gửi đến rất nhiều người, cả những người đang là Hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam lẫn những người ở bên ngoài Hội. Một số nhà văn ở Việt Nam và hải ngoại đã tham gia với những nhận định đáng lưu ý.

Các bài phỏng vấn đã gây nên một cuộc thảo luận sôi nổi, bao gồm các ý kiến của nhiều nhà văn và độc giả, kéo dài từ ngày 03.08.2010 đến 24.08.2010.

Đầu tiên, loạt bài này được đăng vào mục Đối Thoại của Tiền Vệ. Sau khi loạt bài này kết thúc, chúng tôi gom lại thành chuyên đề ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM để bạn đọc tiện tham khảo.

 

Tiền Vệ

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018