tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Giới thiệu chuyên đề NGUYỄN VIỆN  [chuyên đề  NGUYỄN VIỆN]

 

Kính gửi văn hữu và độc giả,

Trong giới cầm bút Việt Nam hiện nay, Nguyễn Viện là một trong những người sáng tác dồi dào và sung mãn nhất; một trong những cây bút có nhiều tâm huyết nhất đối với vận mệnh của đất nước, đồng thời cũng là một trong những người thường xuyên trăn trở thử nghiệm những cách viết mới hầu vượt khỏi những lối mòn cũng như những bế tắc của văn học Việt Nam đương đại.

Dù vậy, để đọc được Nguyễn Viện không phải dễ. Tác phẩm của ông không được xuất bản hay đăng tải trong nước. Việc nhắc nhở tên tuổi của ông trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng bị cấm kỵ. Ở hải ngoại, do nếp sống phân tán, trải rộng trên cả năm bảy chục quốc gia khác nhau, việc phổ biến sách báo càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, không hiếm người yêu văn học nhưng chưa bao giờ có cơ hội đọc ông hay nghe nói đến ông.

Để khắc phục tình trạng ấy, Tiền Vệ xin mở chuyên đề NGUYỄN VIỆN, trong đó, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những tác phẩm mới và tiêu biểu nhất của ông cũng như những bài viết phê bình về ông.

Cũng như trong các chuyên đề khác đã được thực hiện, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những bài viết từ văn hữu và độc giả cho phần thảo luận về tác phẩm của Nguyễn Viện.

Sau chuyên đề về Nguyễn Viện, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chuyên đề về một số tác giả khác.

 

Bài vở xin gửi về Tiền Vệ theo địa chỉ email:

mail@tienve.org

Trân trọng,

Nhóm chủ trương Tiền Vệ

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018