tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Con khủng long khổng lồ  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Có một nhà triết học kể chuyện ông bị một con khủng long khổng lồ nuốt chửng và bị giam hãm trong cái bụng to tướng của nó hết cả tuần cùng với vô số những loài sinh vật khác. Cuối cùng, ông thoát ra được do bị tống qua ngõ hậu môn.

“Vậy mà ông vẫn sống sót được à?” Có người kinh ngạc hỏi ông.

“Dĩ nhiên, tôi vẫn sống đây thôi.” Ông trả lời.

“Liệu một trải nghiệm như vậy có ích gì cho ông không?”

“Ồ, rất thú vị và hữu ích. Chí ít, tôi nghĩ có thể sử dụng con khủng long khổng lồ như một bộ lọc sinh học để phân chia giai cấp trong xã hội một cách khả tín nhất.”

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021