tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Có ai yêu tôi không?  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Những lúc cô đơn,
Tôi hỏi:
          — Có ai nhìn tôi không?
                                              — Có, những ánh mắt buồn
          — Có ai nghe tôi không?
                                              — Có, vài âm thanh thoi thóp
 
Những lúc đớn đau,
Tôi lại hỏi:
          — Có ai tựa vào tôi?
                                              — Có, những bờ vai gầy
          — Có lời nói bên tôi?
                                              — Có, những tiếng chim vườn cũ
 
Còn khi tuyệt vọng,
Tôi hét vào câu hỏi:
          — Có ai yêu tôi không?
                                              — …
          — Có ai yêu tôi không?
                                              — …
          — Có ai yêu tôi không?
                                              — …
 
Tôi là ai?
Tôi là TỔ QUỐC
 
10/12/2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018