tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nghệ thuật tương tác  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Có một nghệ sỹ điêu khắc, đưa ra triển lãm một bức tượng người chưa hoàn thiện, và cho phép người xem được thêm bớt theo ý mình.

Cuối cùng, khi kết thúc triển lãm, người nghệ sỹ có được một bức tượng con khỉ đã hoàn chỉnh.

 
 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018