tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bài thơ đẹp  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Nguyễn Đăng Thường dịch)
 
Lên giường ở Los Angeles anh mơ tưởng
        em.
Lúc nãy đứng đái
anh âu yếm cúi nhìn
        dương vật.
Nghĩ rằng đã hai lần nhập em hôm nay
anh cảm thấy mình
        quá xinh.
3 G.S
ngày 15 tháng giêng, 1967
 
Nguyên tác "The Beautiful Poem" trong Richard Brautigan, The Pill Versus the Springhill Mine Disaster
(New York: Dell Publishing Co., Inc., 1968)
_____________________________
Richard Brautigan (1935-1984) là một trong vài cult figures ("tượng thờ") của văn chương "beat". Cuộc đời thảm đạm (do cô đơn và nghiện rượu) và văn phong tươi mát của Brautigan là một sự tương phản đầy bí ẩn. "Được sùng bái trong những năm 60 bởi độc giả còn quyến luyến giọng văn siêu thực và phi lý trong những văn bản đầu tiên của ông, Richard Brautigan đã để lại một văn nghiệp độc đáo. Từ những thử nghiệm về hình thức tiểu thuyết đến bảng tổng kê về cuộc đời ông, mỗi cuốn sách là một dấn bước vào trí tưởng tượng và sự vun trồng thẩm mỹ dựa vào hiện tại và chi tiết. Không là tiểu thuyết, không là truyện ngắn, không là thơ, các bài "brautigan" là những cơn lốc hình ảnh, những lắp ráp mang tính nhất thời, là chỗ đôi co giữa khôi hài và đen tối" (Marie-Christine Agosto). Toàn bộ tác phẩm Brautigan gồm chín tập thơ và mười cuốn truyện. Thơ: The Galilee Hitch-Hiker (1958), Please Plant This Book (1968), Rommel Drives On Deep Into Egypt (1970)... Truyện: Trout Fishing in America (1967), In Watermelon Sugar (1968), The Abortion (1970), Sombrero Fallout (1976), The Hawkline Monster (1974)...

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021