tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Phát hiện  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Nguyễn Đăng Thường dịch)
 
Các cánh hoa âm hộ mở toang
như ngài Christopher Columbus
tháo giày.
 
Có gì đẹp hơn
mũi con tàu va chạm vào
một tân thế giới?
 
Nguyên tác "Discovery" trong Richard Brautigan, The Pill Versus the Springhill Mine Disaster
(New York: Dell Publishing Co., Inc., 1968)
-----------------------
Cùng một tác giả:

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021