tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hia bảy dặm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]
(Gửi Hoàng Đình Bình)

 

Nôn nóng tiến nhanh, tiến mạnh,[1] nên Hoàng xỏ nhầm giày, và tôi chớp ngay đôi hia bảy dặm. Kinh nghiệm đau đớn của hắn không cho phép tôi nhầm. Mà trước khi làm chuyện thần kỳ như bước dài bảy dặm tôi còn phải xỏ như thế nào cho “phù hợp” với bàn chân của mình nữa chứ?

Thế là mấy chục năm nay tôi vẫn loay hoay một chỗ bên đôi hia quá tầm, không biết phải xỏ như thế nào mới hợp...

 

_________________________

[1]Xem “Vội”, truyện cực ngắn của Hoàng Đình Bình


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021