tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
SINH HOẠT VĂN NGHỆ “10 NĂM TIỀN VỆ”  [chuyên đề  10 NĂM TIỀN VỆ]

Để đánh dấu 10 NĂM TIỀN VỆ, một buổi sinh hoạt văn nghệ sẽ được tổ chức tại Cabravale Leisure Centre vào chiều thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2012. Buổi sinh hoạt này sẽ là một dịp để các thành viên trong Nhóm chủ trương Tiền Vệ cùng các bạn văn nghệ sĩ và độc giả trao đổi những cảm tưởng và nhận định về những hoạt động và thành quả của Tiền Vệ sau 10 năm hoạt động.

Thân mời các bạn văn nghệ sĩ và độc giả đến tham dự và chung vui.

 

Địa điểm:

CABRAVALE LEISURE CENTRE

30 Broomfield Street, Cabramatta NSW 2166

 

Thời gian:

Từ 12 giờ 30 đến 15 giờ 30, chiều thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2012

 

Vì chỗ ngồi có giới hạn,

xin các bạn liên lạc với ban tổ chức trước ngày 30/11/2012 để giữ chỗ:

Email: mail@tienve.org

Điện thoại: 0411-186098

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021