tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Mây bay rồi 
 
Mây bay là bay rồi
trên nền trời không nóc
                       ngày hôm qua mây
bay. Đó là điều rõ ràng tôi biết
điều tôi biết nặng trĩu khát khao tìm
như người tự ngã sấp như
người chết úp mặt.
Nói chuyện với một người già như
em là điều tôi không muốn. Rõ ràng
tôi muốn biết gương mặt
                     người tôi yêu đã đi đâu
về đâu
                    gương mặt tự do của tôi.
 
Khoảng không còn lại bàn tay vẫy
mãi mà không biết mong đợi điều gì
nói chuyện với mây là
                điều tốt nhất để giữ trí nhớ.
Làm sao tôi biết em thách đố bước đi
trong khi cây trái chỉ âm ỉ những vết
nứt như biên giới nhốt kín một người.
 
Tôi vì sao chỉ nói mỗi một điều ai
cũng biết: Mây bay là bay rồi!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021