tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tác phẩm của tháng
Nhận định của ban biên tập 

 

TẶNG THƯỞNG TIỀN VỆ THÁNG 4/2007

 

Trên Tiền Vệ tháng 4 vừa qua có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, tuy nhiên, sau khi cân nhắc, chúng tôi xin trao tặng thưởng cho tiểu thuyết Trước ngày Chúa lại đến (đăng làm 9 kỳ) của Nguyễn Viện và truyện ngắn “Bãi đất của Phan Chánh Tâm Lisa” của Nguyễn Hương.

Cả hai tác giả Nguyễn Hương và Nguyễn Viện đều đã được trao tặng thưởng Tiền Vệ: Nguyễn Hương, tháng 10, 2006; và Nguyễn Viện, mới đây, tháng 3, 2007.

Phong cách và kỹ thuật viết của Nguyễn Hương và Nguyễn Viện rất khác nhau, tuy nhiên, họ lại gặp nhau ít nhất ở một điểm: phá bỏ lối kể chuyện theo tuyến tính, xoá nhoà ranh giới giữa thực và mơ, giữa lịch sử và hư cấu, giữa quá khứ và hiện tại. Chắc chắn đó là những sự phá phách đầy ý thức và cũng đầy sáng tạo: chúng làm thay đổi hẳn cấu trúc tự sự quen thuộc vẫn thường được các nhà văn Việt Nam sử dụng. Chúng mở ra một khuynh hướng thẩm mỹ mới, theo chúng tôi, rất cần cho cuộc vận động đổi mới văn học Việt Nam hiện nay.

Nhưng trước hết, cả Trước ngày Chúa lại đến và “Bãi đất của Phan Chánh Tâm Lisa” là hai tác phẩm hay. Rất hay. Có lẽ đó không phải chỉ là những tác phẩm đáng chú ý nhất trong tháng 4 vừa qua mà thôi.

 

Ban Biên Tập Tiền Vệ

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021